Ledige stillinger

Psykologisk behandlingsklinik i

Odense søger:

 

Kliniske børnepsykologer til

behandlingsklinik og videnscenter for børn og unge ml. 4-18 år januar 19

JanusCentret søger 1 klinisk børnepsykolog 37 timer og derudover erfarne psykologer til psykologiske undersøgelser på honorarbasis.

JanusCentret tilbyder psykologisk udredning og behandling af børn og unge i alderen 4-18 år med seksuelt bekymrende/ grænseoverskridende adfærd overfor andre børn.

Desuden tilbydes mediation mellem offer og krænker, samtaler til forældre/familier, rådgivning, supervision og undervisning af professionelle samt udvikling af behandlingsmetoder, vidensindsamling og -formidling.

Dine arbejdsopgaver:

 • Undersøgelses- og behandlingsopgaver
 • Individuel- og gruppeterapeutisk behandling
 • Traumebehandling
 • Netværksforløb
 • Mediationsmøder
 • Samtaler med forældre
 • Familiebehandling
 • Supervision af professionelle
 • Vidensindsamling og -formidling

 

Vi lægger vægt på

 • At du er særligt interesseret i at arbejde med børn og unge
 • At du har erfaring med psykologisk udredning og behandling af børn og unge, herunder gerne erfaring med traumebehandling
 • At du har erfaring med børn/unge med neuro-psykiatriske vanskeligheder
 • At du har erfaring med psykologiske undersøgelser
 • At du har erfaring med rådgivning og supervision
 • At du aktivt bidrager til samarbejde mellem klinikker

og videnscenter

 • At du både kan indgå i tæt teamarbejde med de øvrige

psykologer i klinikken & det landsdækkende netværk

 • og kan arbejde selvstændigt

 

Vi tilbyder

 • Et spændende og meningsfuldt job med mangeartede arbejdsopgaver
 • At du kan være med til at videreudvikle den fremtidige indsats over for børn og unge med seksuelt bekymrende/seksuelt krænkende adfærd
 • En arbejdsplads med gode kolleger, højt fagligt niveau og stort engagement i arbejdet
 • En grundig introduktion og løbende supervision både intern og ekstern.

 

Januscentret har vidensbaserede indsatser som sit særlige kendetegn.

Særligt kendskab til seksuelle overgreb er ikke en forudsætning for at søge ansættelse.

Der er mulighed for at den ene af stillingerne er deltid

JanusCentret blev etableret i 2003 af Socialministeriet og var del af regeringens handleplan til bekæmpelse af seksuelle overgreb af børn og unge. Centret overgik til selvejende institution pr. 01.01.11 med bestyrelse. Centret er fortsat statsligt finansieret, men er også en indtægtsdækket virksomhed. Vi var en del af Regeringens Overgrebspakke og er nu på Finansloven. Vi (klinik i København og Odense) udgør sammen med klinikker i Århus og Ålborg et landsdækkende netværk. Januscentret varetager den landsdækkende videnscenterfunktion.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du vil blive ansat og aflønnet efter gældende

overenskomst mellem Finansministeriet og Dansk

Psykolog Forening.

Der vil blive indhentet børneattest.

Yderligere oplysninger

Kan du få ved henvendelse til direktør Mimi Strange på telefon 25347095 og daglig leder, Odense afd., socialrådgiver Anette Baadsgaard, på telefon 22154231

Ligestilling

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset køn,

race, religion og etnisk baggrund til at søge stillingen.

Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling, hvorfor både mænd og kvinder opfordres til at søge.

Ansøgning

Din ansøgning skal indeholde relevante oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, CV, kopier af relevante eksamenspapirer samt eventuelle anbefalinger.

Ansøgningen mærkes ”Klinisk psykolog” eller ”psykologisk konsulent”, stiles til direktør Mimi Strange og sendes til: jobs@januscentret.dk. Ansøgningsfrist 9.12.18

 

JanusCentret

Bryggervangen 55, 4. sal

2100 København Ø &

Januscenter Syd, Vestergade 48,4.

5000 Odense C

 

Tlf.: 33 69 03 69

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »