Ledige stillinger

2 kliniske børne- eller ungepsykologer til behandlingsklinik og videnscenter for børn og unge ml. 4-18 år søges foråret 19

Da en af JanusCentrets psykologer søger nye udfordringer efter 5 års ansættelse og en anden går på barsel, søger vi nu nye medarbejdere. Begge stillinger er fuldtidsstillinger, heraf den ene barselsvikariat.

JanusCentret tilbyder psykologisk udredning og behandling af børn og unge i alderen 4-18 år fortrinsvist med seksuelt bekymrende/grænseoverskridende adfærd overfor andre børn.

Desuden tilbydes mediation mellem offer og krænker, samtaler til forældre/familier, rådgivning, supervision og undervisning af professionelle samt udvikling af behandlingsmetoder, vidensindsamling og -formidling.

Dine arbejdsopgaver:

Undersøgelses- og behandlingsopgaver
Individuel- og gruppeterapeutisk behandling
Traumebehandling
Netværksforløb
Samtaler med forældre
Familiebehandling
Supervision af professionelle
Vidensindsamling og -formidling

Vi lægger vægt på

At du er særligt interesseret i at arbejde med børn og unge
At du har erfaring med psykologisk udredning og behandling af børn og unge, herunder gerne erfaring med traumebehandling
At du har erfaring med børn/unge med neuro-psykiatriske vanskeligheder
At du har erfaring med psykologiske undersøgelser
At du har erfaring med rådgivning og supervision
At du aktivt bidrager til samarbejde mellem klinik og videnscenter
At du både kan indgå i tæt teamarbejde med de øvrige psykologer i klinikkerne & det landsdækkende netværk og kan arbejde selvstændigt

 
Vi tilbyder

Et spændende og meningsfuldt job med mangeartede arbejdsopgaver
At du kan være med til at videreudvikle den fremtidige indsats over for børn og unge med seksuelt bekymrende/seksuelt krænkende adfærd
En arbejdsplads med gode kolleger, højt fagligt niveau og stort engagement i arbejdet
En grundig introduktion og løbende supervision både intern og ekstern.
Januscentret har vidensbaserede indsatser som sit særlige kendetegn.

Særligt kendskab til seksuelle overgreb er ikke en forudsætning for at søge ansættelse, men nogen erfaring er.

JanusCentret blev etableret i 2003 af Socialministeriet og var del af regeringens handleplan til bekæmpelse af seksuelle overgreb af børn og unge. Centret overgik til selvejende institution pr. 01.01.11 med bestyrelse. Centret er fortsat statsligt finansieret, men er også en indtægtsdækket virksomhed. Vi var en del af Regeringens Overgrebspakke og er nu på Finansloven. Vi udgør sammen med klinikker i Århus, Ålborg og nu osse Januscenter Odense et landsdækkende netværk. Januscentret varetager den landsdækkende videnscenterfunktion.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat og aflønnet efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Dansk Psykolog Forening.

Der vil blive indhentet straffeattest.

Yderligere oplysninger

Kan du få ved henvendelse til direktør Mimi Strange (25347095) eller til klinisk børnepsykolog Elisabeth Frahm på telefon 3369 0369

Ligestilling
Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset køn,race, religion og etnisk baggrund til at søge stillingen.

Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling, hvorfor både mænd og kvinder opfordres til at søge.

Ansøgning
Din ansøgning skal indeholde relevante oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, CV, kopier af relevante eksamenspapirer samt eventuelle anbefalinger.

Ansøgningen mærkes ”Klinisk psykolog”, stiles til direktør Mimi Strange og sendes til: jobs@januscentret.dk. Ansøgningsfrist 17.3.19
Der afholdes ansættelsessamtaler uge 12 og 13

JanusCentret
Bryggervangen 55, 4. sal
2100 København Ø
W:www.januscentret.dk
Tlf.: 33 69 03 69

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »