Ledige stillinger

JanusCentret har i øjeblikket flere ledige stillinger:

 

Kliniske børne- eller ungepsykologer til behandlingsklinik og videnscenter for børn og unge ml. 4-18 år

JanusCentret søger kliniske børnepsykologer:

JanusCentret tilbyder psykologisk udredning og behandling af børn og unge i alderen 4-18 år fortrinsvist med seksuelt bekymrende/grænseoverskridende adfærd overfor andre børn. Desuden tilbydes mediation mellem offer og krænker, samtaler til forældre/familier, rådgivning, supervision og undervisning af professionelle samt udvikling af behandlingsmetoder, vidensindsamling og -formidling.

 

Dine arbejdsopgaver:

• Undersøgelses- og behandlingsopgaver
•  Individuel- og gruppeterapeutisk behandling
•  Traumebehandling
•  Netværksforløb
•  Samtaler med forældre
•  Familiebehandling
•  Supervision af professionelle
•  Vidensindsamling og -formidling

 

Vi lægger vægt på

• At du er særligt interesseret i at arbejde med børn og unge
•  At du har erfaring med psykologisk udredning og behandling af børn og unge, herunder gerne erfaring med traumebehandling
•  At du har erfaring med børn/unge med neuro-psykiatriske vanskeligheder
•  At du har erfaring med psykologiske undersøgelser
• At du har erfaring med rådgivning og supervision
• At du aktivt bidrager til samarbejde mellem klinik og videnscenter
•  At du både kan indgå i tæt teamarbejde med de øvrige psykologer og socialrådgivere i klinikken og det landsdækkende netværk
•  At du kan arbejde selvstændigt
•  At du har en stærk kontaktevne, da du både skal i kontakt med børn, unge, forældre, diverse professionelle, samarbejdspartnere VISO-sager mv.

 

Vi tilbyder

•  Et spændende og meningsfuldt job med mangeartede arbejdsopgaver
•  At du kan være med til at videreudvikle den fremtidige indsats over for børn og unge med seksuelt bekymrende/seksuelt krænkende adfærd
•  En arbejdsplads med gode kolleger, højt fagligt niveau og stort engagement i arbejdet
•  En grundig introduktion og løbende supervision både intern og ekstern.

 

Januscentret har vidensbaserede indsatser som sit særlige kendetegn.

Særligt kendskab til seksuelle overgreb er ikke en forudsætning for at søge ansættelse, da vi har udviklet et højtspecialiseret koncept. Det er til gengæld en forudsætning at du har klinisk erfaring og er autoriseret.

 

JanusCentret blev etableret i 2003 af Socialministeriet og var del af regeringens handleplan til bekæmpelse af seksuelle overgreb af børn og unge. Centret overgik til selvejende institution pr. 01.01.11 med bestyrelse. Centret er fortsat statsligt finansieret, men er også en indtægtsdækket virksomhed. Vi var en del af Regeringens Overgrebspakke og er nu på Finansloven. Vi udgør sammen med klinikker i Århus, Ålborg og Odense et landsdækkende netværk. Januscentret varetager den landsdækkende videnscenterfunktion og har klinikker på Frederiksberg og i Odense.

 

Løn- og ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat og aflønnet efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Dansk Psykolog Forening.
Der vil blive indhentet straffeattest.

 

Yderligere oplysninger
Kan du få ved henvendelse til direktør Mimi Strange (25347095)
eller på telefon 3369 0369

 

Ligestilling
Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset køn, race, religion og etnisk baggrund til at søge stillingen.
Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling, hvorfor både mænd og kvinder opfordres til at søge.

 

Ansøgning
Din ansøgning skal indeholde relevante oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, CV, kopier af relevante eksamenspapirer samt eventuelle anbefalinger.
Ansøgningen mærkes ”Klinisk psykolog”, stiles til direktør Mimi Strange og sendes til: jobs@januscentret.dk.
Ansøgningsfrist 16.2.20.
Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 9

 

 

Videnskabelig medarbejder (barselsvikariat)

JanusCentret er en klinik for psykologisk udredning, behandling, mediation, formidling og forskning med en landsdækkende videncenterfunktion. Formålet er at forebygge seksuelle overgreb mod børn begået af andre børn/unge. Fra 2017 er JanusCentret kommet på Finansloven.

JanusCentrets nuværende videnskabelige medarbejder skal på barsel til juni, og vi søger derfor en ny medarbejder, som kan sikre dokumentation og formidling af vidensindsamling mv. i centrets landsdækkende videnscenter som udgangspunkt 1 år frem. Stillingen er til besættelse pr. 1. maj 2020.

 

Dine arbejdsopgaver:

• Ansvar for dataindsamling og -bearbejdning i forhold til national vidensopsamling fra klinikkerne i henholdsvis København, Odense, Århus og Ålborg
• Ansvar for vedligeholdelse og udvikling af kvantitativ database
• Udarbejdelse af årlig statusrapport
• Intern og ekstern formidling af resultater, udarbejdelse af præsentationer, litteraturstudier samt artikelskrivning
• Sikring af vidensformidling mellem klinikker og videnscenter
• Deltage i metodeudvikling
• Udarbejde spørgeskemaer til evaluering af behandlingsforløb samt analyse af evalueringer
• Interview med klienter samt bearbejdning af data fra interviews, skriftlige evalueringer m.v.

 

Dine faglige profil

• Du har en samfundsvidenskabelig baggrund som sociolog, scient. pol., eller lignende og har nogle års relevant erfaring som kandidat
• Du har dokumenteret erfaring med databearbejdning og kan se nye sammenhænge i data
• Du har erfaring med projektledelse og koordinering
• Du er stærk i både mundtlig og skriftlig formidling

 

Dine personlige kvalifikationer:

• Du kan samarbejde med og har respekt for andre
• Du kender din egen faglighed – og kan bede om hjælp
• Du kan arbejde selvstændigt og tage initiativer til nye projekter
• Du er løsningsorienteret og sætter pris på dialogen med andre
• Du er omgængelig og positiv
• Erfaring med WordPress eller andre hjemmesideprogrammer vil være en fordel

Da du vil være den eneste med din faglighed i centret, er det vigtigt, at du trives med at arbejde med projekter på egen hånd. Du vil også samarbejde og sparre tæt med både direktøren og centrets psykologer og socialrådgivere, ligesom du vil samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Du vil være den primære medarbejder, der varetager centrets videnscenteropgaver sammen med den tilknyttede studentermedhjælper. Vi stiller derfor store krav til både faglige kompetencer og selvstændighed hos vores medarbejder.

 

Ansøgningsfrist: 23.02.2020

Ansøgningen skal indeholde motiveret ansøgning med cv, samt eksamensbevis, dokumentation for ansættelser mv. og sendes til: jobs@januscentret.dk, stiles til direktør Mimi Strange og mærkes ”videnskabelig medarbejder”.
Ansættelsessamtaler finder sted i uge 10-11.

Yderligere oplysninger kan fås hos direktør Mimi Strange (Tlf. 25347095) eller videnskabelig medarbejder Sofie Ammundsen (Tlf. 33690369).

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

JanusCentret
Falkoner Allè 7,1,
2000 Frederiksberg
W:www.januscentret.dk
Tlf.: 33 69 03 69

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »