Ledige stillinger

JanusCentret søger i øjeblikket 2 kliniske børnepsykologer til psykologisk behandlingsklinik, da vi udvider opgaveløsning i Sydjylland med base i Odense

 

Psykologisk behandlingsklinik i Odense søger:

barn

 

2 kliniske børne- eller ungepsykologer til behandlingsklinik og videnscenter for børn og unge ml. 4-18 år søges pr. januar 18

 

JanusCentret søger kliniske børnepsykologer:

JanusCentret tilbyder psykologisk udredning og behandling af børn og unge i alderen 4-18 år fortrinsvist med seksuelt bekymrende/grænseoverskridende adfærd overfor andre børn.

 

Desuden tilbydes mediation mellem offer og krænker, samtaler til forældre/familier, rådgivning, supervision og undervisning af professionelle samt udvikling af behandlingsmetoder, vidensindsamling og -formidling.

 

Dine arbejdsopgaver:

 • Undersøgelses- og behandlingsopgaver
 • Individuel- og gruppeterapeutisk behandling
 • Traumebehandling
 • Netværksforløb
 • Samtaler med forældre
 • Familiebehandling
 • Supervision af professionelle
 • Vidensindsamling og -formidling

 

Vi lægger vægt på

 • At du er særligt interesseret i at arbejde med børn og unge
 • At du har erfaring med psykologisk udredning og behandling af børn og unge, herunder gerne erfaring med traumebehandling
 • At du har erfaring med børn/unge med neuro-psykiatriske vanskeligheder
 • At du har erfaring med psykologiske undersøgelser
 • At du har erfaring med rådgivning og supervision
 • At du aktivt bidrager til samarbejde mellem klinik og
 • videnscenter
 • At du både kan indgå i tæt teamarbejde med de øvrige
 • psykologer i klinikken & det landsdækkende netværk
 • og kan arbejde selvstændigt

 

Vi tilbyder

 • Et spændende og meningsfuldt job med mangeartede arbejdsopgaver
 • At du kan være med til at videreudvikle den fremtidige indsats over for børn og unge med seksuelt bekymrende/seksuelt krænkende adfærd
 • En arbejdsplads med gode kolleger, højt fagligt niveau og stort engagement i arbejdet
 • En grundig introduktion og løbende supervision både intern og ekstern.

 

Januscentret har vidensbaserede indsatser som sit særlige kendetegn.

 

Særligt kendskab til seksuelle overgreb er ikke en forudsætning for at søge ansættelse.

 

JanusCentret blev etableret i 2003 af Socialministeriet og var del af regeringens handleplan til bekæmpelse af seksuelle overgreb af børn og unge. Centret overgik til selvejende institution pr. 01.01.11 med bestyrelse. Centret er fortsat statsligt finansieret, men er også en indtægtsdækket virksomhed. Vi var en del af Regeringens Overgrebspakke og er nu på Finansloven. Vi udgør sammen med klinikker i Århus og Ålborg et landsdækkende netværk. Januscentret varetager den landsdækkende videnscenterfunktion.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Du vil blive ansat og aflønnet efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Dansk Psykolog Forening.

Der vil blive indhentet straffeattest.

 

Yderligere oplysninger

Kan du få ved henvendelse til direktør Mimi Strange og

psykolog & koordinator Tove Østergaard Weis

på telefon 3369 0369

 

Ligestilling

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset køn,

race, religion og etnisk baggrund til at søge stillingen.

Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling, hvorfor både mænd og kvinder opfordres til at søge.

 

Ansøgning

Din ansøgning skal indeholde relevante oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, CV, kopier af relevante eksamenspapirer samt eventuelle anbefalinger.

Ansøgningen mærkes ”Klinisk psykolog”, stiles til direktør Mimi Strange og sendes til: jobs@januscentret.dk. Ansøgningsfrist 6.12.17.

Der afholdes ansættelsessamtaler uge 50

 

 

JanusCentret

Bryggervangen 55, 4. sal

2100 København Ø

 

Tlf.: 33 69 03 69

 

 

 

 

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »

Tilmeld dig vores nyhedsbrev