Hvad er JanusCentret

JanusCentret arbejder med børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd. Centret har siden 1. januar 2011 været en selvejende institution, der ledes af en bestyrelse. Den daglige centerledelse varetages af direktør Mimi Strange.

JanusCentret blev etableret af Socialministeriet i 2003 som del af regeringens handlingsplan om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, og centret har siden fungeret som udrednings-, behandlings-, og videnscenterfunktion.

JanusCentret har modtaget satspuljemidler siden oprettelsen i 2003 og er også tildelt satspuljemidler i 2014-2016 som led i regeringens overgrebspakke. JanusCentret er kommet på finansloven i 2017.

JanusCentret er VISO-leverandør.

Gå ind i venstremenuen for at finde JanusCentrets medarbejdere og bestyrelse. Statusrapporter mv. findes under materiale og links.

JanusCentrets logo er inpireret af et skægget Janushoved fundet på en bronzemønt fra ca. 230 f.kr. Den romerske gud Janus karakteriseres ved det dobbelte hoved, som giver ham overblik, og gør ham i stand til at se både frem og tilbage på samme tid. Janus er samtidig guden for al begyndelse og har givet navn til måneden januar – årets første måned.

Janushovedet har to ansigter: Et vendt mod fortiden og et mod fremtiden. Janushovedet er valgt som logo for centret, fordi det symboliserer den dobbelthed, der ligger i, at børn og unge, der begår seksuelle overgreb, ofte også har været ofre for omsorgssvigt i deres barndom. Således symboliserer Janushovedet her offer- og krænkerperspektivet såvel som fortid og fremtidsperspektivet.

 

IMG_8340

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »