PRISLISTE

JanusCentret er VISO-leverandør

Priser pr. 01.01.2018

 • Udredning og psykologisk undersøgelse: typisk 60.500 kr.
 • Tilkøb til udredning: Psykopatologisk vurdering på mistanke om
  • ADHD: 14.000 kr.
  • Autismespektrumforstyrrelse: 19.000 kr.
  • Mental retardering: 13.000 kr.
 • Traumescreening som supplement til udredningsforløb: 6.000 kr.
 • Mediation: fra 30.000 kr. Pris afhænger af faglig vurdering samt antal deltagere
 • Netværkstilbud til børn/unge med særlige behov (32 konfrontationstimer i alt herunder overgrebsfokuseret behandling, foredrag og supervisionsforløb med mere): typisk 65.000 kr. pr. forløb
 • Individuel psykologbehandling: 1.414 kr. pr. time
 • Traumebehandling ved EMDR og tidlig traumeterapi: 1.414 kr. pr. time
 • Forældrerådgivning: 1.975 kr. pr. time
 • Rådgivningsmøde: 1.975 kr. pr. time
 • Risikovurdering: pris varierer afhængigt af antal timer brugt på opgaven
 • Statuserklæring: pris varierer afhængigt af antal timer brugt på opgaven
 • Gennemgang og læsning af sagsakter: 990 kr. pr. time
 • Krisesamtaler til (pleje-) forældre: 1.414 kr. for 1 person. 1.975 kr. for 2 personer
 • Krisesamtaler til professionelle:  1.414 kr. for 1 person. 1.975 kr. for 2 personer
 • Familiesamtale: 2.827 kr. pr. time (med deltagelse af to behandlere)
 • Samlet familieindsats: pris afhænger af forløbets omfang og aftales individuelt
 • Individuel supervision: 1.414 kr. pr. time (med indledende konsulterende møde 1.975 kr. pr. time)
 • Gruppesupervision: 1.975 kr. pr. time
 • Foredrag 3 timer: Fra 8.250 kr.. Pris afhænger af emne, tidspunkt samt antal deltagere
 • Foredrag heldags: Fra 16.500 kr.. Pris afhænger af emne, tidspunkt samt antal deltagere
 • Bekymringsbarometer 75 kr. pr. stk. plus porto

NB! Hvis ydelsen foregår uden for centret, skal der påregnes betaling for transportudgifter samt transporttid: 880 kr. pr. time.

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »