Hindsgavl konference 2013

Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 på Hindsgavl Slot ved Middelfart.
Årets konference sætter fokus på centrale temaer i indsatsen for at afsløre, håndtere og behandle seksuelle overgreb mod børn og begrænse følgerne af overgreb. Det omfatter en status for regeringens overgrebspakke, etableringen af børnehuse og de nye regionale centre for voksne med senfølger af overgreb i barndommen.
Program: Hindsgavl-konference 7-8 oktober-program

Powerpoint præsentation om Disclosure:

Hindsgavl Konference 2013

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »