Links

Nordiske/internationale samarbejdspartnere

Socialstyrelsen – the national board of health and welfare www.sos.se
ISPCAN – International society for prevention of child abuse and neglect www.ispcan.org

Udviklings- og formidlingscentre

Socialt udviklingscenter www.sus.dk
Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.dk
VISO – den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation www.servicestyrelsen.dk/viso
SISO – national vidensfunktion vedr. vold og overgreb www.servicestyrelsen.dk/siso

Foreninger og organisationer

Red Barnet www.redbarnet.dk
Børnerådet www.brd.dk
Børnesagens fællesråd www.boernesagen.dk
Børns vilkår www.bornsvilkar.dk

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »

Tilmeld dig vores nyhedsbrev