Job i JanusCentret

JanusCentret søger 2 psykologer, da vi udvider opgaveløsning i Sydjylland med base i Odense (2 stillinger). Se stillingsopslaget her: 

Vil du være med til at forebygge, at børn og unge bliver udsat for seksuelle overgreb?

JanusCentret søger 2 kliniske børnepsykologer pr. januar ’18 til psykologisk behandlingsklinik i Odense

 Sammen med et hold af fagligt kompetente og topmotiverede kolleger, får du muligheden for at være med til at sætte dagsordenen på et børnefagligt felt.

Vi søger ved genopslag 2 psykologer, da vi udvider opgaveløsning i Sydjylland med base i Odense (2 stillinger).

I jobbet skal du være med til – gennem en tidlig, helhedsorienteret indsats – at gøre en forskel for børn og unge ved at forebygge seksuelle overgreb imellem dem.

JanusCentret er spydspids i arbejdet med børn og unge med seksuelt bekymrende og grænseoverskridende adfærd. Vi behandler dem – såvel som deres netværk – med stor succes. Du får i dit arbejde indflydelse på, at adfærdsmønstre brydes, og at børnene udvikler mere glæde og trivsel. Dermed forebygges også yderligere krænkelser.

JanusCentret udgør sammen med klinikker i Århus og Ålborg et landsdækkende tilbud til målgruppen og Januscentret har landsdækkende videnscenterfunktion. Klinikkerne og videnscenterfunktion har været del af Regeringens Overgrebspakke og er nu på Finansloven.

I jobbet er du derfor i høj grad med til at præge udviklingen på et område med stor politisk og offentlig bevågenhed.

Opgaverne i JanusCentret er mangeartede og varierede. Udover dit kliniske arbejde, vil dit arbejde med at indsamle og formidle viden både nationalt og internationalt være med til at skabe forandring til fordel for mange børn og unge. Du lander på en dynamisk arbejdsplads med gode og ambitiøse kolleger, hvor det faglige niveau er højt. Samtidig bliver du en del af stærke faglige netværk.

Da arbejdsopgaverne skal løses fra Odense og med Sydjylland som optageområde, kan du med fordel søge, hvis du bor på Fyn. Din arbejdsplads vil være i JanusCentrets lokaler i København i indkøringsperioden og efter denne vil der være personalemøder mv. i København.

Ansøgningsfrist:  06.12.17 kl 12. Ansættelsessamtaler i uge 50.

Se www.januscentret.dk, hvor du kan læse mere om stillingen og om centrets kerneydelser.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Præsentationer fra Hindsgavl Konferencen 2017

Præsentationer og undervisningsmateriale fra dette års Hindsgavl Konference er nu tilgængelig under fanen “Materialer og Links”.

Tak for en læringsrig konference og på gensyn i 2019.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Børn og seksuelle overgreb – hvordan griber professionelle det an?

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift har i juli 2017 udgivet et temanummer omhandlende børn og seksuelle overgreb. I temanummeret er den nyeste og mest kvalificerede viden på området blevet samlet – både ud fra et forsknings- og et praktikerperspektiv. Flyer kan ses her.

Flere af JanusCentrets medarbejdere har bidraget til temanummeret. Blandt andet har direktør, Mimi Strange, i samarbejde med Anna Louise Stevnhøj været gæsteredaktører på udgivelsen og skrevet artiklerne: “Et årtusindgammelt problem med en kort nutidshistorik”, “Børn, seksualitet og seksuelle overgreb – et historisk perspektiv” samt “Hvad er seksualitet hos børn”, som kan findes i temanummeret. Psykologer fra JanusCentret er derudover forfattere til artiklerne: “Børn/unge som er seksuelt krænkende overfor andre” og “Mediationer – et relationsforbedrende og traumereducerende behandlingsarbejde i seksuelle overgrebssager”.

Prisen for temanummeret er 430.- og studieprisen er 323 (inkl. moms)

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Hindsgavl Konferencen 2017

Forskningsnetværket mod Overgreb mod Børn er igen i år arrangør af Hindsgavl Konference, der finder sted til efteråret den 4.-5. september. Konferencen vil sætte fokus på den nyeste viden inden for overgreb og traumer samt tage udgangspunkt i både forskning og praksis. Særtemaerne vil være knyttet til sårbare familier og flygtninge.

Det endelige program samt en oversigt over abstracts og oplægsholdere er tilgængelig her (Hindsgavl konferencen 2017 – Program; Hindsgavl Konference 2017 – Oplægsholder og Abstracts), hvor det ligeledes er muligt at tilmelde sig konferencen.

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Erfaringsopsamling af satspuljeprojektet “Børn, der krænker andre børn,” 2017

KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning har udarbejdet en erfaringsopsamling af satspuljeprojektet “Børn, der krænker andre børn”. Klik her for at læse den fulde rapport eller klik her for at læse en kort version med udvalgte highlights fra erfaringsopsamlingen.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Ny statusrapport fra JanusCentret

JanusCentrets nye Statusrapport XIII 2003-2015 er nu tilgængelig

Læs rapporten ved at trykke på linket ovenfor

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Ny bog: Børn og Seksualitet

Ny grundbog:  Børn og Seksualitet af Anna Louise Stevnhøj og Mimi Strange

Børn og seksualitet

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Ny bog om møde mellem offer og krænker

En antologi om mægling i en terapeutisk ramme ved seksuelle overgreb

Ny bog: Møder mellem offer og krænker

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Nye datoer for gå-hjem-møder i JanusCentret

 

JanusCentret holder endnu engang gratis

Gå-hjem-møde for socialrådgivere: Interventionsmuligheder i forhold til børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd 

 

Hvis du ikke allerede har nået at deltage i vores tidligere arrangementer, har du nu mulighed for at besøge os

torsdag d. 17. november kl. 15 – 17,

hvor vi sætter fokus på børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd.

Da pladserne hurtigt plejer at blive fyldt op, tilbyder vi også et gå-hjem-møde

torsdag d. 19. januar kl. 15 – 17.

 

På begge møder vil en af JanusCentrets psykologer vil præsentere dig for den nyeste viden inden for feltet, og komme med konkrete eksempler på, hvordan du kan handle, når du møder sager der omhandler børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd.

Kom og hør om:

– JanusCentrets målgruppe

– Normativ vs. bekymrende seksualitet hos børn og unge

– Udredning og risikovurdering

– Overgrebsfokuseret behandling

– Mediationer

 

Hvor og hvornår?

Begge arrangementet afholdes i JanusCentret, Bryggervangen 55, 2100 KBH Ø. Det er gratis at deltage og vi byder på let forplejning.

 

Tilmelding

Tilmelding sker via e-mail til ast@januscentret.dk. Tilmelding til arrangementet i november skal ske senest mandag d. 7. november 2016. Frist for tilmelding til arrangementet i januar skal ske senest d. 9. januar 2017. Skriv venligst hvilken kommune I kommer fra, og hvor mange der deltager.

Tilmeldingen lukkes efter 20 tilmeldte deltagere.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Artikel om det landsdækkende projekt i Socialrådgiveren

I august udgav Socialrådgiveren en artikel (s. 30-31) vedrørende det landsdækkende projekt, som JanusCentret er en del af.

Social-, børne- og integrationsministeriet har som en del af den samlede indsats til beskyttelse af børn og unge mod overgreb givet satspuljemidler til tre behandlingsenheder, der skal tilbyde hjælp til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd.

De tre behandlingsenheder i henholdsvis Aarhus, Aalborg og København tilbyder udredning og behandling i alle landets kommuner og samarbejder om vidensindsamling.

– Socialrådgiveren nr. 9/16-11. august 2016 (s. 30-31)

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »