Direktør for JanusCentret modtager Rubinprisen 2017

Mimi Strange RUBIN-pris1

D. 29 januar 2018 blev Rubinprisen 2017 overrakt til Mimi Strange, Cand. Psych. og direktør for JanusCentret.

Prisens grundlag

Mimi Strange modtager RUBIN-prisen for sit arbejde som ekstern redaktør af ”Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift”, nr. 4, Temanummer ” Børn og seksuelle overgreb – hvordan griber professionelle det an”.

Prisen gives som en belønning for det faglige og det velskrevne, for aktualitet og det særlige – samt for evnen til at formidle et komplekst stof.

Mimi Strange har i samarbejde med Anna Louise Stevnhøj været gæsteredaktører på udgivelsen og skrevet artiklerne: “Et årtusindgammelt problem med en kort nutidshistorik”, “Børn, seksualitet og seksuelle overgreb – et historisk perspektiv” samt “Hvad er seksualitet hos børn”, som kan findes i temanummeret.

Psykologer fra JanusCentret er derudover forfattere til artiklerne: “Børn/unge som er seksuelt krænkende overfor andre” og “Mediationer – et relationsforbedrende og traumereducerende behandlingsarbejde i seksuelle overgrebssager.

Temanummeret kan rekvireres her.

Tidskrift

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Gå-hjem-møder i JanusCentrets klinik i Odense

 

JanusCentrets klinik i Odense vil i foråret åbne dørene for 3 gå-hjem-møder under overskriften:

Interventionsmuligheder i forhold til børn og unge med seksuelle adfærdsproblemer

En af JanusCentrets psykologer vil præsentere dig for den nyeste viden inden for børn og unge med seksuelle adfærdsproblemer og komme med konkrete eksempler på, hvordan du kan handle, når du møder sager der omhandler børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd.

Kom og hør om:

  • Normativ vs. bekymrende seksualitet hos børn og unge
  • Udredning og risikovurdering
  • Overgrebsfokuseret behandling
  • Mediationer
  • Bekymringsbarometret

 

Det er gratis at deltage og vi byder på let forplejning

 

Datoerne for forårets gå-hjem-møder er:

  • 22.03.18 – optaget
  • 12.04.18 – optaget
  • 24.05.18 – få ledige pladser

 

Adresse

Vestergade 48, 4. th.

5000 Odense C

 

Tilmelding

Tilmelding sker via e-mail til info@januscentret.dk senest mandagen inden gå-hjem-mødet. Skriv venligst hvilken kommune I kommer fra, og hvor mange der deltager.

 

Tilmeldingen lukkes efter 25 tilmeldte deltagere.

 

Der vil fremover kontinuerligt afholdes gå-hjem-møder i JanusCentret i Odense og i vores center i København. Få mere information på vores hjemmeside www.januscentret.dk

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

JanusCentret åbner ny klinik i Odense

Det er med stor glæde, at vi nu kan offentliggøre, at JanusCentret åbner en ny klinik i Odense i februar 2018. Dette muliggører, at JanusCentret kan tilbyde specialiseret udredning og behandling til børn og unge med seksuelle adfærdsproblemer både øst og vest for Storebælt.

Vi ser meget frem til et givende samarbejde med forvaltningen og øvrige fagpersoner i Region Syddanmark i den samlede indsats for børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd.

JanusCentrets klinik i Odense har adresse på:

Vestergade 48 4. th

5000 Odense C

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

JanusCentret søger nye naboer

Vi søger en medlejer til vores fine lejemål her på Bryggervangen 55, København Ø. Vi bor i halvdelen af et 684 kvm stort lejemål. Den årlige leje er 714.780 (pris pr. kvm 1.045,00)

For godt 350.000 årligt i leje kan I få 9 kontorer og et mødelokale, (350 kvm), 4 toiletter og køkken. Der er  separat adgang til lejemålet med trappe og elevator.

De af jer, der har besøgt os, ved at opgang og lokaler er indbydende, lyse og meget centralt beliggende med let adgang til motorvej, S-tog, busser med videre.

Der er fine muligheder for at drive klinikvirksomhed, kontorfællesskab eller lignende.

Ligeledes fine muligheder for et fællesskab med os i Januscentret. Vi har hidtil delt lokalerne med Dignity.

Kontakt os hvis I har lyst til se lokalerne og/eller høre mere

Lejemålet er ledig fra 1. juni 2018

muusfoto_IMG_8218muusfoto_IMG_8153muusfoto_IMG_8137muusfoto_IMG_8122muusfoto_IMG_8107muusfoto_IMG_8092muusfoto_IMG_8064muusfoto_IMG_8061

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Ny statusrapport fra JanusCentret

JanusCentrets nye Statusrapport XIV 2003-2016  er nu tilgængelig.

Læs rapporten ved at klikke på linket ovenfor.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Job i JanusCentret

JanusCentret søger 2 psykologer, da vi udvider opgaveløsning i Sydjylland med base i Odense (2 stillinger). Se stillingsopslaget her: 

Vil du være med til at forebygge, at børn og unge bliver udsat for seksuelle overgreb?

JanusCentret søger 2 kliniske børnepsykologer pr. januar ’18 til psykologisk behandlingsklinik i Odense

 Sammen med et hold af fagligt kompetente og topmotiverede kolleger, får du muligheden for at være med til at sætte dagsordenen på et børnefagligt felt.

Vi søger ved genopslag 2 psykologer, da vi udvider opgaveløsning i Sydjylland med base i Odense (2 stillinger).

I jobbet skal du være med til – gennem en tidlig, helhedsorienteret indsats – at gøre en forskel for børn og unge ved at forebygge seksuelle overgreb imellem dem.

JanusCentret er spydspids i arbejdet med børn og unge med seksuelt bekymrende og grænseoverskridende adfærd. Vi behandler dem – såvel som deres netværk – med stor succes. Du får i dit arbejde indflydelse på, at adfærdsmønstre brydes, og at børnene udvikler mere glæde og trivsel. Dermed forebygges også yderligere krænkelser.

JanusCentret udgør sammen med klinikker i Århus og Ålborg et landsdækkende tilbud til målgruppen og Januscentret har landsdækkende videnscenterfunktion. Klinikkerne og videnscenterfunktion har været del af Regeringens Overgrebspakke og er nu på Finansloven.

I jobbet er du derfor i høj grad med til at præge udviklingen på et område med stor politisk og offentlig bevågenhed.

Opgaverne i JanusCentret er mangeartede og varierede. Udover dit kliniske arbejde, vil dit arbejde med at indsamle og formidle viden både nationalt og internationalt være med til at skabe forandring til fordel for mange børn og unge. Du lander på en dynamisk arbejdsplads med gode og ambitiøse kolleger, hvor det faglige niveau er højt. Samtidig bliver du en del af stærke faglige netværk.

Da arbejdsopgaverne skal løses fra Odense og med Sydjylland som optageområde, kan du med fordel søge, hvis du bor på Fyn. Din arbejdsplads vil være i JanusCentrets lokaler i København i indkøringsperioden og efter denne vil der være personalemøder mv. i København.

Ansøgningsfrist:  06.12.17 kl 12. Ansættelsessamtaler i uge 50.

Se www.januscentret.dk, hvor du kan læse mere om stillingen og om centrets kerneydelser.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Præsentationer fra Hindsgavl Konferencen 2017

Præsentationer og undervisningsmateriale fra dette års Hindsgavl Konference er nu tilgængelig under fanen “Materialer og Links”.

Tak for en læringsrig konference og på gensyn i 2019.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Børn og seksuelle overgreb – hvordan griber professionelle det an?

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift har i juli 2017 udgivet et temanummer omhandlende børn og seksuelle overgreb. I temanummeret er den nyeste og mest kvalificerede viden på området blevet samlet – både ud fra et forsknings- og et praktikerperspektiv. Flyer kan ses her.

Flere af JanusCentrets medarbejdere har bidraget til temanummeret. Blandt andet har direktør, Mimi Strange, i samarbejde med Anna Louise Stevnhøj været gæsteredaktører på udgivelsen og skrevet artiklerne: “Et årtusindgammelt problem med en kort nutidshistorik”, “Børn, seksualitet og seksuelle overgreb – et historisk perspektiv” samt “Hvad er seksualitet hos børn”, som kan findes i temanummeret. Psykologer fra JanusCentret er derudover forfattere til artiklerne: “Børn/unge som er seksuelt krænkende overfor andre” og “Mediationer – et relationsforbedrende og traumereducerende behandlingsarbejde i seksuelle overgrebssager”.

Prisen for temanummeret er 430.- og studieprisen er 323 (inkl. moms)

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Hindsgavl Konferencen 2017

Forskningsnetværket mod Overgreb mod Børn er igen i år arrangør af Hindsgavl Konference, der finder sted til efteråret den 4.-5. september. Konferencen vil sætte fokus på den nyeste viden inden for overgreb og traumer samt tage udgangspunkt i både forskning og praksis. Særtemaerne vil være knyttet til sårbare familier og flygtninge.

Det endelige program samt en oversigt over abstracts og oplægsholdere er tilgængelig her (Hindsgavl konferencen 2017 – Program; Hindsgavl Konference 2017 – Oplægsholder og Abstracts), hvor det ligeledes er muligt at tilmelde sig konferencen.

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Erfaringsopsamling af satspuljeprojektet “Børn, der krænker andre børn,” 2017

KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning har udarbejdet en erfaringsopsamling af satspuljeprojektet “Børn, der krænker andre børn”. Klik her for at læse den fulde rapport eller klik her for at læse en kort version med udvalgte highlights fra erfaringsopsamlingen.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »