Rapporter

Unge der begår seksuelle overgreb 
Litteraturgennemgang og diskussion
Annalise Kongstad, Forskningsafdeling III, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Oktober 2007

 SFI 02-07 Unge krænkere

Rapporten “Unge krænkere” af Mimi Strange er udgivet af Socialforskningsinstituttet. 2007

Bekæmpelse af seksuelle overgreb
– Hvor langt er vi nået?

Afrapportering fra konference afholdt med støtte fra Sygekassernes Helsefond af Forskningsnetværket om Seksuelle overgreb på børn, maj 2004

Behandlingsindsats for personer dømt for sexkriminalitet 

Slutrapport. Forsøgsordning vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser
Visitations- og behandlingsnetværket, marts 2004

Unga forövere och unga offer
- en kartläggning av sexuella övergrepp

Young sex offenderes – a research overview
Niklas Långström, M.D, Ph.D.Division of Forensic Psychiatry Karolinska Institute, Stockholm.

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »