Bøger og artikler

Anbefalet litteratur

Bøger og tidsskrifter:

Børn og seksualitet – en grundbog
Anna-Louise Stevnhøj og Mimi Strange
Hans Reitzels forlag, 2016

Møder mellem offer og krænker – en antologi om mægling i en terapeutisk ramme ved seksuelle overgreb
Redigeret af Karin Sten Madsen og Hanne Andersson
Frydenlund, 2016

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift – Tema: Børn og seksuelle overgreb – hvordan griber profesionelle det an?
Anna-Louise Stevnshøj og Mimi Strange
Forlaget Skolepsykologi

 

Links til artikler:

Lige muligheder – om pædagogens arbejde med køn, seksualitet og mangfoldighed
Redigeret af Margrethe Hjerrild
Akademisk Forlag, 2015

Når børn og unge krænker
Mimi Strange
Artikel fra Psykolog Nyt 21 2008

Portræt af de unge krænkere
Mimi Strange m.fl.
Artikel fra Psykolog Nyt 22 2008

Holistisk behandling af børn og unge

Mimi Strange m.fl.
Artikel fra Psykolog Nyt 23 2008

Offer møder krænker
Mimi Strange m.fl.
Artikel fra Psykolog Nyt 1 2009 

Børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkerlignende adfærd
Mimi Strange
SISO-undervisningsmateriale

Seksuelle overgreb mod boern og unge
- En antologi om forebyggelse og behandling
Mehlbye, Jill og Anette Hammershøi
Akf forlaget, 2006
Findes også i bogform
Bogen indeholder artiklen Børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd af Mimi Strange.

Fra Psykolog Nyt nr 15, 22.8.03:
 Unge krænkere 

Fra Psykolog Nyt nr 16, 5.9.03:
Unge krænkeres baggrund 

Fra Psykolog Nyt nr 17, 19.9.03:
Overgreb

Fra Nordisk psykologi, vol.55, nr. 2, august 2003
Udvikling af sexuelt krænkende træk hos unge – ætiologi og behandling

I lyst og vold
  – om unge og voldtægt
Tine Bryld, Katrine Sidenius, Annalise Rust,
Thomas Haansbæk, Mimi Strange, Karin Sten Madsen
Gyldendal, 2004.

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »