Tilkøb til udredningspakke: ERASOR risikovurdering

Der kan tilkøbes en ERASOR risikovurdering til udredningspakken
Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism (ERASOR) er en tjekliste til brug for unge mellem 12 og 18 år i forhold til at vurdere risikoen for, at de begår nye overgreb i fremtiden. Den er udviklet af Worling og Curwen ved ”Sexual Abuse – Family and Educatio Treatment Program (SAFE-T) i Ontario Canada.

Modellen opstiller de faktorer, der forskningsmæssigt og ved klinisk erfaring har vist sig at have betydning for risikoen for tilbagefald, dvs. at den unge igen begår et seksuelt overgreb. Estimeringen af risikoen bliver sammenfattet i enten lav, moderat eller høj risiko for tilbagefald.

Risikovurderingen skal være aktuel, idet unge mennesker naturligt er i konstant udvikling og forandring. Der bør løbende laves en ny vurdering, således nye oplysninger eller forhold, der kan påvirke vurderingen, bliver inddraget i vurderingen af recidiv.

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »