Tilkøb til udredningspakke: tilbud om diagnostisk udredning

Som tilkøb til psykologisk udredning og udredning af seksuelt bekymrende adfærd kan Januscentret tilbyde en psykopatologisk vurdering/diagnostik ved specialpsykolog i Børne- og Ungdomspsykiatri. De børn og unge der vil blive anbefalet henvisning til børnepsykiatrisk udredning slipper således for ventetid, for at skulle et nyt sted hen og den diagnostiske vurdering indarbejdes i Januscentrets øvrige udredning. For alle udredningspakker gælder, at barnet skal have lavet en lægeundersøgelse hos egen læge, helst inden, men ellers parallelt med udredning i Januscentret.

 

Udredning og diagnostik ift. opmærksomhedsforstyrrelse/ADHD:
Denne tilkøbspakke indeholder screening med ratingscale ADHD-RS til forældre og lærer/pædagoger, fokuseret anamnesesamtale med forældre, fokuseret samtale med netværket vedrørende symptomer på psykopatologi, samt tilbagemelding. Såfremt det skønnes fagligt nødvendigt kan tilkøbes observation i børnehave/skole (1 time + transporttid). Såfremt den psykopatologiske vurdering giver mistanke om andre former for psykopatologi tilkøbes udredning heraf (maksimalt 3-4 timer).

Udredning og diagnostik ift. Autismespektrumforstyrrelse
Denne tilkøbspakke indeholder screening med ratingscale SRS-2 til forældre og lærer/pædagoger, udførelse af ADOS 2 (Autisme Diagnostisk Observations Skema), fokuseret anamnesesamtale med forældre, fokuseret samtale med netværket vedrørende symptomer på psykopatologi, samt tilbagemelding. Såfremt det skønnes fagligt nødvendigt kan tilkøbes observation i børnehave/skole (1 time + transporttid). Såfremt den psykopatologiske vurdering giver mistanke om andre former for psykopatologi tilkøbes udredning heraf (maksimalt 3-4 timer).

Udredning og diagnostik ift. Mental retardering
Denne tilkøbspakke indeholder screening med ratingscale ABAS II eller Vineland II, fokuseret anamnesesamtale med forældre, fokuseret samtale med netværket vedrørende symptomer på psykopatologi, samt tilbagemelding. Såfremt det skønnes fagligt nødvendigt kan tilkøbes observation i børnehave/skole (1 time + transporttid). Såfremt den psykopatologiske vurdering giver mistanke om andre former for psykopatologi tilkøbes udredning heraf (maksimalt 3-4 timer).

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »