Tilbud til forældre

Rådgivningsgruppe

JanusCentret tilbyder rådgivningsgruppeforløb for forældre.
Forskning viser, at det har afgørende betydning for barnets behandlingsforløb, at forældrene deltager aktivt i barnets behandling. Ved at deltage i rådgivningsgruppen signalerer forældrene til barnet, at de tager medansvar for barnets og familiens trivsel. Derfor tilbyder JanusCentret, at forældre eller pårørende til et barn eller en ung, der er henvist til JanusCentret, kan deltage i centrets rådgivningsgruppe som en del af et holistisk behandlingstilbud.

Rådgivningsgruppen for forældre mødes i alt 10 gange en eftermiddag/aften hver anden uge. Her kan forældre møde andre forældre i samme situation og opleve, at de ikke står alene med denne problematik. Gruppen ledes af en psykolog, der tilbyder viden og redskaber, så det er muligt at komme videre som familie.

Forældre eller pårørende til et barn med seksuelt grænseoverskridende eller bekymrende adfærd er ofte optaget af skyld og skam og går rundt med mange tanker og spørgsmål, som det kan være svært at få talt om eller få svar på andre steder. I rådgivningsgruppen udveksles erfaringer, og der tilbydes rådgivning omkring spørgsmål som:

– Hvorfor har mit barn begået overgreb?
– Hvad kan jeg som forælder gøre for, at det ikke sker igen?
– Hvordan får jeg tillid til mit barn igen?
– Hvor meget skal jeg kontrollere mit barn?
– Hvordan håndterer jeg situationen internt i familien og over for omgivelserne?
– Hvad vil det betyde for mit barns fremtidige seksualliv?
– Er der risiko for, at mit barn bliver krænker som voksen?

Individuelle forældre- og familiesamtaler

JanusCentret tilbyder individuelle samtaler til forældre og plejeforældre. Mange spørgsmål og tanker melder sig i forbindelse med barnets udrednings- og behandlingsforløb, så forældre har ofte brug for støttende samtaler. Forældresamtalerne er således med til at støtte forældrene samtidig med, at samarbejdet omkring barnets forløb styrkes.

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »