Landsdækkende projekt

Et landsdækkende udrednings- og behandlingstilbud

Social-, børne- og integrationsministeriet har som en del af den samlede indsats til beskyttelse af børn og unge mod overgreb givet satspuljemidler til tre behandlingsenheder, der skal tilbyde hjælp til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd.

De tre behandlingsenheder i henholdsvis Aarhus, Aalborg og København tilbyder udredning og behandling i alle landets kommuner og samarbejder om vidensindsamling.

JanusCentret
Bryggervangen 55, 4. sal th.
2100 København Ø
+45 33690369

Rådgivningscentret
Marselis Boulevard 179
8000 Århus C
+45 89401100
www.aarhus.dk/juno

SEBA
Bisgårdsvej 12
9200 Aalborg SV
+45 31990494

http://seba.aalborg.dk/

Klik her for at se folderen for det landsdækkende projekt 

Klik her for at se statusrapport for det landsdækkende projekt

Klik her for at se KORA’s erfaringsopsamling af satspuljeprojektet “Børn, der krænker andre børn,” 2017

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »