Kriseintervention

Kriseintervention og krisesamtaler til forældre og netværk

JanusCentret tilbyder kriseintervention og samtaler til forældre og plejeforældre, der rammes af krise i forbindelse med barnets overgrebsadfærd. Det gør sig især gældende i sager om søskendeincest, hvor forældrene står i en loyalitetskonflikt mellem offer og krænker og derfor i særlig grad har behov for samtaler og rådgivning. Der er også mulighed for deltagelse i krisegruppeforløb, hvor man kan dele tanker og følelser med andre i samme situation.

JanusCentret tilbyder desuden akut kriseintervention i sager om seksuelle overgreb på skoler, herunder råd og vejledning om hvordan situationen bedst håndteres.

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »