Foredrag og undervisning

Handling kræver viden – Derfor tilbyder JanusCentret undervisning og foredrag til professionelle, der arbejder med børn og unge herunder også børn og unge med neuropsykiatriske vanskeligheder som psykisk udviklingshæmning, autisme, ADHD mv.

Undervisningen kan eksempelvis handle om, hvordan man som professionel vurderer børns/unges seksuelle adfærd, og hvordan man særligt støtter op om den gruppe børn og unge, der er i særlig risiko for at udvikle seksuelt bekymrende adfærd. Men der kan også undervises i emner som forebyggelse af overgreb, beredskabsplanlægning og seksualpolitik på fx skoler og døgninstitutioner. Data anvendt i undervisningen er baseret på JanusCentrets egen forskning.

Tilbud til folkeskoler, specialskoler samt dag- og døgninstitutioner

Ca. halvdelen af de børn og unge, der krænker andre seksuelt, har haft en iagttagelig seksuelt bekymrende adfærd forud for henvisningsårsagen. Denne adfærd kan have stået på i flere år, og det viser sig ofte, at de professionelle omkring barnet har udtrykt bekymring, men har fundet det vanskeligt at vide hvordan og hvornår, de skal reagere på en sådan adfærd.

Dertil kommer, at skolekammerater udgør en fjerdedel af centrets ofre, samt at næsten hvert femte overgreb er foregået på skolen. Børn på døgninstitutioner og opholdssteder udgør en betragtelig del af centrets ofre, og en stor del af alle overgreb er foregået på selve døgn- eller opholdsstedet.

JanusCentrets hovedbudskab er således, at man bør reagere på sin tvivl, og centret har derfor en række tilbud:

Undervisning og foredrag – JanusCentret tilbyder undervisning og foredrag til professionelle vedrørende bl.a. normal og seksuelt bekymrende adfærd.

Udarbejdelse af seksualpolitik – Centret bistår med råd og vejledning i forhold til udarbejdelse af seksualpolitik, der forebygger seksuelle overgreb på skoler.

Kontakt

Indhold af undervisning/foredrag aftales individuelt ved henvendelse til JanusCentret på info@januscentret.dk eller telefon 3369 0369.

Priser

Foredrag 3 timer: pris fra 8.250 kr.
Foredrag heldags (7 timer): pris fra 16.500 kr.
Prisen afhænger af emne, tidspunkt samt antal deltagere.

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »