Gruppetilbud – børn og unge

JanusCentret tilbyder gruppebehandling til børn og unge, der er henvist til og udredt på centret på grund af seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd. Gruppebehandlingen ledes af en eller to psykologer, og forløbet strækker sig typisk over 25 ugentlige sessioner á to timer.

Grupperne sammensættes ud fra deltagernes alder, køn og funktionsniveau samt ud fra den enkelte deltagers specifikke overgrebsproblematik. Fælles for mange børn og unge, der udviser seksuelt grænseoverskridende adfærd, er lavt selvværd, mangelfulde sociale kompetencer, ADHD, manglende empati samt problemer med at forstå motiverne til de seksuelle overgreb og de efterfølgende skadevirkninger. Desuden har mange af disse børn og unge ofte et begrænset repertoire af handle- og problemløsningsstrategier, hvorfor der fokuseres på disse problemstillinger i gruppebehandlingen.

Gruppebehandlingen tager altid udgangspunkt i barnets eller den unges samlede situation og samspil med omgivelserne; herunder familie, forældre, venner og skole.

Målsætninger for behandlingen

Behandlingens primære mål er at sikre, at der ikke sker gentagelser af den seksuelt grænseoverskridende eller krænkende adfærd. Det sker bl.a. ved at lære barnet eller den unge at påtage sig et personligt ansvar for den krænkende adfærd. Gennem behandlingen opnår deltagerne øget indsigt i egen krænkende adfærd, og de lærer at forstå baggrunden for den, at bearbejde egne eventuelle offeroplevelser samt at forebygge risikosituationer.

Behandlingen arbejder også med at finde alternative måder at løse konflikter og problemer på. Når det lykkes, vil den enkelte deltager opnå bedre forståelse for egne følelsesmæssige reaktioner, få styrket sin selvopfattelse og selvværd, øget sine sociale færdigheder og forbedre sin indlevelsesevne samt sin evne til empati med offeret for krænkelserne.

Fordelene ved denne terapiform er mange. Først og fremmest kan barnet eller den unge spejle sin egen problematik i de temaer, der diskuteres og i de andre deltageres reaktioner og kommentarer. I gruppen vil følelsen af isolation også kunne brydes, og det hemmelighedskræmmeri, der almindeligvis omgærder overgreb, vil kunne ophæves. I gruppen kan den enkelte deltager opleve at modtage støtte fra jævnaldrende og øve sig i sociale kompetencer. På den måde kan man bevidst træne i at være sammen med andre på en struktureret måde, der ikke er krænkende eller grænseoverskridende.

Temaer for gruppeterapi

Gruppeterapien arbejder med forskellige temaer bl.a. identitet og livshistorie. Desuden tydeliggøres relationer som familie, venskab og netværk. Relationernes betydning i forhold til sociale kompe-tencer, følelser, selvværd og tillid bearbejdes også. Endnu et tema er seksuelle krænkelser herunder overgrebets betydning for offeret samt oplysning om sund og alderssvarende seksualitet. Endelig arbejdes der i gruppeterapi med visioner for fremtiden og med at forebygge gentagelse af den seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd.

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »