Ydelser og priser

JanusCentret har til formål at forebygge seksuelle overgreb mod børn. Det sker ved at gribe ind så tidligt som muligt over for børn og unge, der udviser seksuelt bekymrende og/eller seksuelt krænkende adfærd som eksempelvis blufærdighedskrænkelse og beføling såvel som grovere seksuelle overgreb.

Derfor tilbyder JanusCentret en bred vifte af indsatser i forhold til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd og til forældre, andre pårørende og professionelle.

JanusCentret tilbyder:

  • Udredning for at vurdere behovet for intervention og behandling samt risikovurdering
  • Psykologisk behandling, både individuelt og i grupper, herunder også til børn og unge med neuropsykiatriske vanskeligheder
  • Forældre- og familiesamtaler
  • Genoprettende møder mellem offer og børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd
  • Rådgivningsgruppe til forældre, hvis barn har begået overgreb
  • Supervision til professionelle, pædagoger, psykologer, plejeforældre mv.
  • Rådgivning, kurser og uddannelse til professionelle; sagsbehandlere, lærere, pædagoger og psykologer mv.

JanusCentret arbejder tæt sammen med socialforvaltninger, skoler, institutioner og andre professionelle instanser.

Henvisning til JanusCentret

Henvisning af børn og unge til JanusCentret finder sted i samarbejde med de sociale myndigheder. I forbindelse med udredningen afdækker JanusCentret barnets eller den unges vanskeligheder og ressourcer i samarbejde med socialforvaltningen, andre relevante professionelle og de primære omsorgspersoner.

Ud fra denne udredning vurderes behovet for hjælp. Hvis barnet eller den unge ikke er egnet til behandling i centret, vil der i stedet blive rådgivet om andre indsatsmuligheder.

JanusCentret er fra 2011 blevet VISO leverandør.

Find mere detaljerede beskrivelser af JanusCentrets ydelser og aktiviteter i venstremenuen. Her finder du også centrets prisliste.

Du kan under fanebladet Materiale og links downloade og printe informationspjecer om JanusCentrets aktiviteter og tilbud.

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »