JanusCentrets statusrapport 2003-2018


JanusCentret har netop udgivet centrets seneste statusrapport, som opsummerer udviklingen i centrets arbejde med børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd i årene 2003 til 2018. Rapporten kan findes her:

STATUSRAPPORT XVI 2003-2018

Formålet med statusrapporten er at beskrive klientgruppen ved JanusCentret på områder af særlig klinisk og forskningsmæssig interesse. Dette gøres med henblik på at bidrage til den samlede viden om, hvilke karakteristika der kendetegner børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd.

Rapporten indeholder desuden særtemaer omkring seksuelt bekymrende onlineadfærd samt omkring centrets arbejde med netværksforløb.

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »