Gå-hjem møde d. 24.10.


JanusCentrets klinik i Odense afholder gå-hjem møde d. 24.10. 2019 under overskriften:

Interventionsmuligheder i forhold til børn og unge med seksuelle adfærdsproblemer

JanusCentret vil præsentere dig for den nyeste viden inden for børn og unge med seksuelle adfærdsproblemer og komme med konkrete eksempler på, hvordan du kan handle, når du møder sager, der omhandler børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd.

Kom og hør om:

  • Normativ vs. bekymrende seksualitet hos børn og unge
  • Udredning og risikovurdering
  • Overgrebsfokuseret behandling
  • Mediationer
  • Bekymringsbarometret

Det er gratis at deltage og vi byder på let forplejning

Adresse

Vestergade 48, 4. th. 5000 Odense C

Tilmelding

Tilmelding sker via e-mail til chfr@januscentret.dk senest D. 21.10. Skriv venligst hvilken kommune I kommer fra, og hvor mange der deltager.

Tilmeldingen lukkes efter 25 tilmeldte deltagere.

Der vil fremover kontinuerligt afholdes gå-hjem-møder i JanusCentret i Odense og i vores center i København. Få mere information på vores hjemmeside www.januscentret.dk

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »