Direktør for JanusCentret modtager Rubinprisen 2017


Mimi Strange RUBIN-pris1

D. 29 januar 2018 blev Rubinprisen 2017 overrakt til Mimi Strange, Cand. Psych. og direktør for JanusCentret.

Prisens grundlag

Mimi Strange modtager RUBIN-prisen for sit arbejde som ekstern redaktør af ”Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift”, nr. 4, Temanummer ” Børn og seksuelle overgreb – hvordan griber professionelle det an”.

Prisen gives som en belønning for det faglige og det velskrevne, for aktualitet og det særlige – samt for evnen til at formidle et komplekst stof.

Mimi Strange har i samarbejde med Anna Louise Stevnhøj været gæsteredaktører på udgivelsen og skrevet artiklerne: “Et årtusindgammelt problem med en kort nutidshistorik”, “Børn, seksualitet og seksuelle overgreb – et historisk perspektiv” samt “Hvad er seksualitet hos børn”, som kan findes i temanummeret.

Psykologer fra JanusCentret er derudover forfattere til artiklerne: “Børn/unge som er seksuelt krænkende overfor andre” og “Mediationer – et relationsforbedrende og traumereducerende behandlingsarbejde i seksuelle overgrebssager.

Temanummeret kan rekvireres her.

Tidskrift

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »