Job i JanusCentret


JanusCentret søger 2 psykologer, da vi udvider opgaveløsning i Sydjylland med base i Odense (2 stillinger). Se stillingsopslaget her: 

Vil du være med til at forebygge, at børn og unge bliver udsat for seksuelle overgreb?

JanusCentret søger 2 kliniske børnepsykologer pr. januar ’18 til psykologisk behandlingsklinik i Odense

 Sammen med et hold af fagligt kompetente og topmotiverede kolleger, får du muligheden for at være med til at sætte dagsordenen på et børnefagligt felt.

Vi søger ved genopslag 2 psykologer, da vi udvider opgaveløsning i Sydjylland med base i Odense (2 stillinger).

I jobbet skal du være med til – gennem en tidlig, helhedsorienteret indsats – at gøre en forskel for børn og unge ved at forebygge seksuelle overgreb imellem dem.

JanusCentret er spydspids i arbejdet med børn og unge med seksuelt bekymrende og grænseoverskridende adfærd. Vi behandler dem – såvel som deres netværk – med stor succes. Du får i dit arbejde indflydelse på, at adfærdsmønstre brydes, og at børnene udvikler mere glæde og trivsel. Dermed forebygges også yderligere krænkelser.

JanusCentret udgør sammen med klinikker i Århus og Ålborg et landsdækkende tilbud til målgruppen og Januscentret har landsdækkende videnscenterfunktion. Klinikkerne og videnscenterfunktion har været del af Regeringens Overgrebspakke og er nu på Finansloven.

I jobbet er du derfor i høj grad med til at præge udviklingen på et område med stor politisk og offentlig bevågenhed.

Opgaverne i JanusCentret er mangeartede og varierede. Udover dit kliniske arbejde, vil dit arbejde med at indsamle og formidle viden både nationalt og internationalt være med til at skabe forandring til fordel for mange børn og unge. Du lander på en dynamisk arbejdsplads med gode og ambitiøse kolleger, hvor det faglige niveau er højt. Samtidig bliver du en del af stærke faglige netværk.

Da arbejdsopgaverne skal løses fra Odense og med Sydjylland som optageområde, kan du med fordel søge, hvis du bor på Fyn. Din arbejdsplads vil være i JanusCentrets lokaler i København i indkøringsperioden og efter denne vil der være personalemøder mv. i København.

Ansøgningsfrist:  06.12.17 kl 12. Ansættelsessamtaler i uge 50.

Se www.januscentret.dk, hvor du kan læse mere om stillingen og om centrets kerneydelser.

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »