Artikel om det landsdækkende projekt i Socialrådgiveren


I august udgav Socialrådgiveren en artikel (s. 30-31) vedrørende det landsdækkende projekt, som JanusCentret er en del af.

Social-, børne- og integrationsministeriet har som en del af den samlede indsats til beskyttelse af børn og unge mod overgreb givet satspuljemidler til tre behandlingsenheder, der skal tilbyde hjælp til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd.

De tre behandlingsenheder i henholdsvis Aarhus, Aalborg og København tilbyder udredning og behandling i alle landets kommuner og samarbejder om vidensindsamling.

– Socialrådgiveren nr. 9/16-11. august 2016 (s. 30-31)

 

 

Er du barn eller ung?

Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn og unge, så læs mere her.


Læs mere »

Er du pårørende?

Er du pårørende til et barn eller en ung, der har udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd, kan du læse mere her.


Læs mere »

Er du professionel?

Er du socialrådgiver, psykolog, lærer, pædagog eller plejeforælder - eller har du anden professional kontakt med børn og unge, kan du læse mere her.


Læs mere »